04/05 Martes Guía PaFic

A guía PaFic pretende crear un clima onde se incrementen as oportunidades para a práctica de actividades físico-deportivas das mozas e se lle preste o apoio social adecuado.

07/05 Venres Axudas de reducción de xornada para traballadores homes

Publicáronse as axudas para a reducción da xornada laboral para homes traballadores con fillos ou fillas menores de tres anos.

12/05 Mércores Xornadas de coñecemento Woman in Business

As xornadas Woman in Business, queren ser un espazo de encontro entre os homes e as mulleres do tecido empresarial galego.

17/05 Luns Un ensaio analiza os escritos de Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir, unha das filósofas máis importantes do século XX, eterna compañeira de Jean-Paul Sartre e nai do feminismo

19/05 Mércores Convocatoria de axudas

Publicáronse as axudas para "Estadías de tempo libre para mulleres soas con responsabilidades familiares non compartidas"

20/05 Xoves Participa no 32 Foro Cidadás de Narón

Se es muller...tes cousas que dicir... moito que aportar. Participa neste encontro co título "Encontro co meu corpo" o vindeiro 26 de maio.

26/05 Mércores Curso de Atención a persoas dependentes

O Alcalde de Narón, Jose Manuel Blanco, e a Concelleira de Igualdade, Mª del Carmen Espada, entregaron hoxe os diplomas do curso de “Atención a persoas dependentes” promovido polo Servizo Galego de Igualdade (SGI)

31/05 Luns Premios IRENE: A Paz empeza na casa

O obxectivo é poñer en valor as experiencias educativas, materiais curriculares e de apoio, así como investigacións educativas que contribúan a previr e erradicar as condutas violentas e a promover a igualdade e a cultura da paz