A reflexoloxía podal é a técnica mediante a que dando unha masaxe nos pés podemos equilibrar as diferentes partes do noso organismo.

A reflexoloxía podal é a técnica mediante a que dando unha masaxe nos pés podemos equilibrar as diferentes partes do noso organismo. No pé están reflexados todos ós órganos do corpo e as súas funcións. Coñecendo a localización reflexa das partes do corpo podemos estimulalas para melloralas, ben porque danos síntomas ou porque notamos que están en desequilibrio.

Neste obradoiro organizado polo Foro de Cidadás da Concellería de Igualdade do Concello de Narón ensinaremos a localización dos puntos principáis da reflexoloxía co obxetivo de que as mulleres teñan uhna ferramenta de autodiagnóstico e tratamento que complemente a súa vida.

  • Explicación do mapa
  • Práctica