Este portal web foi creado para difundir os diferentes aspectos do proceso para a acreditacion das competencias profesionais adquiridas no ámbito do cuidado da educación infantil e a atención a persoas dependentes.

Este portal foi creado para difundir e dar a coñecer os diferentes aspectos do proceso para a acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación no ámbito do coidado da educación infantil e a atención a persoas dependentes.

O Real Decreto 1224/2009 de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral, establece un procedemento único, aplicable no ámbito da Administración educativa e laboral, que permitirá unha convocatoria de ámbito estatal para acreditar a experiencia laboral e a formación de profesionais no ámbito da educación infantil e a atención a persoas dependentes.

O conxunto de todas as accións foi bautizado como ACREDITA-T.