A maioría das vítimas tenden a ocultar o ocorrido e afrontalo en solitario. E en ocasións deixan que a agresión quede impune para evitar "males maiores"

Dous de cada 10 traballadoras sufriron ao longo da súa vida laboral comportamentos de natureza sexual molestos ou ofensivos, segundo un estudo de CC.OO.

A cousa agrávase se se ten en conta que a metade da poboación feminina española declara sentirse nun "ambiente laboral sexualmente hostil", ao ter que soportar xestos e miradas insinuantes, chistes de contido sexual, preguntas íntimas, comentarios sobre o seu corpo? que algúns estudos catalogan como "acoso leve". E é que este fenómeno ten implícito un elevado compoñente de subxectividade, pero "está moito máis estendido do que puidese parecer", di Elisa García, responsable do Departamento de Muller de UXT.

Despedimentos e sancións

A forma máis común de fustrigación é, segundo CC.OO., a "invasión física" (61,8%), seguida polos rozamentos e tocamentos (15,5%) e a chantaxe dun superior (11,8%). Outro 9% vese sometido a presións para ter relacións por parte de compañeiros, xefes e clientes, e un 2% é vítima dalgún asalto ou agresión.

A Lei de Igualdade é clara: tanto o acoso sexual como o acoso por razón de sexo son causa de despedimento. Ademais, o empresario pode ser sancionado cando coñece a situación e non fai nada para evitalo. Pero, que se pode denunciar? Segun esta lei, "calquera comportamento verbal, non verbal ou físico non desexado de índole sexual co propósito ou efecto de atentar contra a dignidade dunha persoa, en particular cando se crea unha contorna intimidatorio, hostil, degradante, humillante ou ofensivo". Un asalto con forza ou unha forte coacción, como a ameaza de despedimento, para manter unha relación non consentida son un delito no Código Penal.

Con todo, estas condutas adoitan quedar impunes ante as dificultades de probar o feito. Sexa pola banalización da situación, polo temor a represalias ou a que a empresa se inhiba do problema, só se denuncian os casos máis graves -2.000 ao ano-. Pero non se delata ao infractor ante os xefes e detéctase unha escasa confianza na estrutura empresarial.

Os sindicatos defenden que o acoso estea no convenio colectivo como infracción moi grave, penalizada co despedimento. Con todo, hai quen consideran que a lexislación actual é suficiente, xa que está recollido no Código Penal, a Lei de Igualdade, a Lei de Infraccións e Sancións na Orde Social e o Estatuto dos Traballadores.