A violencia de xénero é aquela que, como manifestación da discriminación, a situación de desigualdade e as relacións de poder dos homes sobre as mulleres, se exerce sobre estas por parte dos que sexan ou teñan sido os seus cónxuxes ou dos que estean ou teñan estado ligados a elas por relacións similares de afectividade, aínda sen convivencia.

A violencia de xénero é aquela que, como manifestación da discriminación, a situación de desigualdade e as relacións de poder dos homes sobre as mulleres, se exerce sobre estas por parte dos que sexan ou teñan sido os seus cónxuxes ou dos que estean ou teñan estado ligados a elas por relacións similares de afectividade, aínda sen convivencia.