A lexislación da Unión Europea que prohibe a discriminación por motivos de orixe étnica ou racial,de idade, discapacidade, orientación sexual, relixión ou crenzas no lugar de traballo ou pola orixe racial ou étnica en todos os ámbitos da vida diaria brinda protección a todos os integrantes da sociedade.

Europa é fogar para unha ampla variedade de persoas. A diversidade achega riqueza ás nosas culturas, economías e sociedades.

 

Algunhas persoas poden ser vítimas de discriminación por unha combinación de varios motivos, o que se coñece como discriminación múltiple. Por exemplo, unha muller maior con discapacidade, nova e dunha minoría racial ou étnica, ou gai e católica é máis probable que se enfronte a un caso de discriminación por máis dun motivo.

A pesar da existencia dunha lexislación europea, unha enquisa Eurobarómetro, Discrimination in the European Union: Perceptions, Experiences and Attitudes publicada a principios de 2008 mostra que moitos europeos opinan que a discriminación está aínda moi estendida, sendo a porcentaxe máis alta por motivos de orixe racial ou étnica (62 %), seguido por orientación sexual (51 %), discapacidade (45 %), idade (42 %) e relixión (42 %).

Garantir que todos os integrantes da sociedade gozar de igualdade de oportunidades non é tan só un requisito legal ou un argumento moral, senón unha necesidade para unha sociedade próspera e cohesiva do século XXI.

A man de obra de Europa está a cambiar

Hoxe día existen catro traballadores por cada persoa xubilada, pero no ano 2050 este número reducirase á metade. Isto significa que no futuro non haberá suficiente poboación capaz de producir para manter á xeración de persoas xubiladas e cubrir este «oco».

Ademais destes cambios demográficos, a globalización trouxo consigo numerosos retos como, por exemplo, un aumento da competencia, novas tecnoloxías e novos métodos de traballo.

Unha man de obra constituída por persoas de todas as idades, persoas con discapacidade, persoas de distintos grupos étnicos ou raciais, de distinta relixión ou crenza e con orientacións sexuais diferentes, refleja a sociedade en que agora vivimos. Esta diversidade pode enriquecer as empresas grazas á achega de diferentes habilidades, experiencias, ideas e perspectivas.

ler máis...