Científicos da Universidade de Granada constataron que a musicoterapia, unida a técnicas de relaxación con imaxes guiadas, diminúe os síntomas asociados á fibromialxia como a dor, a depresión, a calidade do soño e a ansiedade, polo que mellora a calidade de vida destes enfermos.

Así o pon de manifesto un estudo experimental, pioneiro en Europa, que evidenciou que estas dúas técnicas melloran o benestar do enfermo, que ten así a posibilidade de participar no proceso da súa propia curación, informou hoxe a Universidade de Granada.

A investigación levouse a cabo con pacientes de fibromialxia das provincias de Granada, Almería e Córdoba.

A todos eles realizóuselles un test basal (ao comezo do tratamento), un test post-basal ao catro semanas de intervención e un segundo test post-basal ao oito semanas de tratamento, coincidindo co final do estudo.

Os científicos aplicaron a técnica de relaxación con imaxes guiadas e a musicoterapia a través de sesións co investigador, fundamentalmente mediante discos compactos proporcionados aos enfermos, que constituíron o tratamento domiciliario.

En todos eles analizaron variables relacionadas cos principais síntomas destes pacientes, como a intensidade da dor, a calidade de vida, o impacto da enfermidade na súa vida cotiá, os trastornos do soño, a ansiedade, a depresión, a autoeficacia do paciente, o estado de benestar e a participación no seu propio cambio mediante o coñecemento da súa enfermidade.

A fibromialxia é unha enfermidade crónica que afecta e condiciona ao paciente na súa vida social, persoal e laboral, e que require, por tanto, unha abordaxe multidisciplinar, froito do traballo conxunto de médicos, fisioterapeutas, licenciados en ciencias da actividade física e do deporte, psicólogos e enfermeiros.

Este traballo confirma que a Enfermaría ten ferramentas -como a relaxación con imaxes guiadas e a musicoterapia receptiva- que son eficaces no tratamento sintomático alternativo desta enfermidade.

O baixo custo, a fácil aplicación, os seus numerosos beneficios e o feito de que o paciente poida aplicar o tratamento no seu fogar son algunhas das vantaxes desta técnica, segundo a Universidade.

No entanto, os científicos advirten de que se necesitan máis estudos empíricos que aborden outras variables fisiológicas relacionadas co benestar producido por estas dúas técnicas e que profunden na "autoeficacia e poder persoal do paciente" para participar no proceso da súa propia curación.