As mulleres que se senten discriminadas a causa do seu sexo (sexismo) perciben peor a saúde

A relación entre sexismo e malestar é evidente en países como España, cunha forte tradición patriarcal. Esta é a principal conclusión dunha investigación realizada no noso país, a primeira que analiza dita relación nun país do sur de Europa.

"Estudouse moito como a discriminación segundo raza (racismo) pode afectar á saúde, pero non tanto como o sexismo pode facelo tamén", asegura a profesora Carme Borrell, experta da Axencia de Saúde Pública de Barcelona e principal autora deste estudo.

"O sexismo percibido como un determinante de saúde en España" é o nome deste traballo cuxos resultados serán publicados proximamente na revista Journal of Women's Health.

O obxectivo fundamental foi analizar a relación entre a discriminación a causa do sexo e a mala saúde percibida polas mulleres afectadas. Tamén se estudou se a maior proporción de sexismo aumentaban os indicadores de peor saúde (lesións físicas, saúde mental, hipertensión, tabaquismo, saúde percibida...).

Os investigadores traballaron con datos da Enquisa de Saúde Española de 2006 relativos a 10.927 mulleres con idades comprendidas entre os 20 e os 64 anos. A prevalencia de machismo percibido foi dun 3,4% (372 casos).

Segundo os resultados, o sexismo asociouse con resultados negativos na maioría de indicadores analizados, fundamentalmente na saúde percibida, o benestar mental, o tabaquismo e a incidencia de lesións físicas no dez últimos meses. "Ademais, confirmamos que aquelas que sufrían máis sexismo eran tamén as que declaraban peor saúde. Foi máis común entre mulleres novas, separadas ou divorciadas, e tamén entre inmigrantes procedentes de países pouco desenvolvidos", engade a profesora Borrell.

Menos sexismo do esperado

Os autores do estudo aseguran que a prevalencia de sexismo descuberta é máis baixa do esperable e isto é algo que debe entenderse no contexto da realidade social española. "Países como Portugal, Grecia ou España tiveron un desenvolvemento máis tardío que as nacións do norte de Europa. Algúns pasaron por longas ditaduras, como é o noso caso, co que iso implica no trato á muller en aspectos como o divorcio, o aborto ou a incorporación ao mundo laboral; é dicir, cos seus dereitos subordinados aos dos homes. Todo iso pode explicar que aquí se estea tardando máis en recoñecer e asumir a existencia de condutas sexistas", comenta esta experta.

Por iso, como se indica no estudo, era máis común que as mulleres novas de clase social avanzada denunciasen unha situación de machismo. Son aquelas que experimentan a frustración de non alcanzar as súas expectativas laborais debido ao denominado "teito de cristal", que é como adoita denominarse esa barreira invisible que moitas mulleres atopan nun momento determinado do seu desenvolvemento profesional e que as impide alcanzar as metas para as que están preparadas.

No estudo español, o 53,1% das mulleres que declararon sexismo confesaron que esta discriminación a vivían no seu lugar de traballo. Entre as inmigrantes procedentes de países pobres, observouse que en oito de cada dez casos a lesión física prodúcese no fogar, con todo catro de cada dez destas mulleres non declararon sexismo percibido.

Neste sentido, a profesora Borrell asegura que ao analizar o sexismo como determinante de saúde é importante estudar a clase social pero tamén o país de orixe. "Vimos que entre as mulleres que declaran sufrir sexismo perciben peor a súa saúde as que ademais son inmigrantes. A variable de inmigración debe ter un peso cada vez maior na investigación, especialmente en España onde o número de inmigrantes aumentou tanto en tan pouco tempo".

Esta investigación conclúe que, posto que o sexismo pode ter un efecto sobre a saúde nos marcos máis diversos, deberían implementarse programas contra a discriminación de xénero no maior número de áreas posible.

fonte:www.mujerhoy.com