08/06 Mércores Subvencións do Instituto da Muller

O Instituto da Muller convoca a concesión de subvencións para entidades e organizacións non gubernamentais, sen ánimo de lucro e de ámbito de actuación estatal, todo iso, relacionado coas áreas de competencia do Instituto da Muller para o ano 2011.

10/06 Venres Plans de igualdade en pequena e mediana empresa

A Secretaría de Estado de Igualdade convoca axudas á pequena e mediana empresa e outras entidades para a elaboración e implantación de plans de igualdade, correspondentes ao ano 2011.

17/06 Venres Se asinan dous convenios de colaboración

O Concello asina dous convenios de colaboración coa asociación ALMAT e a Fundación Terra de Trasancos.

21/06 Martes A secretaria de Estado de Igualdade preside a reunión do Foro contra Tráta e presenta o mapa de recursos de atención ás vítimas

Mantense o fondo de 2 millóns de euros para ONG´s e asociacións con programas de protección e atención ás vítimas