Mantense o fondo de 2 millóns de euros para ONG´s e asociacións con programas de protección e atención ás vítimas

A secretaria de Estado de Igualdade, Bibiana Aído, presentou na reunión do Foro contra Trátaa con fins de explotación sexual o mapa nacional de recursos de atención e protección ás vítimas que prestan a ONG´s e asociacións.

Esta guía de recursos contabiliza 451 centros asistenciais donde as vítimas poden recibir atención social, psicolóxica, médica, xurídica, formativa e de inserción laboral, e contan con persoal especializado nas distintas áreas de intervención. Destes centros, 195 dispoñen de aloxamento cun total de 397 prazas para as vítimas e os seus fillos e fillas. A media de estancia é de entre 6 e 9 meses.

O mapa parte dunha primeira análise dos recursos existentes realizado a través dos institutos da Muller de cada comunidade autónoma, a Rede Española contra Trátaa e as organizacións e asociacións que realizaron programas de atención ás vítimas a través do fondo que establace o Plan de Trata. Este intrumento estará suxeito a actualizacións periódicas co fin de recoller todos os recursos que se cren e retirar aqueles que deixen de prestar servizos. Ademais, a guía completarase coa incorporación dos recursos asistenciais das administracións públicas.

Doutra banda, a secretaria de Estado de Igualdade informou ao Foro da aprobación na reunión Interministerial de Trata do II informe sobre a execución do Plan integral de Loita contra Trátaa de Seres Humanos con fins de explotación sexual que se elevará proximamente a Consello de Ministros.

Aído sinalou que se produciu unha "avance substantivo" en cada unha das liñas do traballo marcadas no Plan e entre os obxectivos e as novas metas destaca a elaboración dun Protocolo marco que garanta a asistencia e a protección a todas as vítimas de trata, coordinado polo Ministerio de Xustiza, coa colaboración de distintos departamentos ministeriais e Fiscalía.

Ademais, a secretaria de Estado informou de que se mantén a dotación orzamentaria de 2 millóns de euros, a mesma que en 2009 e 2010, destinada á liña de colaboración coas organizacións con programas dirixidos á loita contra trátaa, con prioridade para a situación das menores e de vítimas con menores ao seu cargo.

A secretaría de Estado tamén resaltou a necesidade de avanzar en prevención e sensibilización, non só mediante campañas específicas, senón facendo efectiva a desaparición dos anuncios de contactos da prensa escrita. Tras o informe do Consello de Estado, que avala a proposta do Goberno, mañá comezan os contactos cos portavoces dos grupos parlamentarios para concretar o proceso legal a seguir para a eliminación deste tipo de publicidade.

Máis información sobre a loita contra tráta