09/09 Venres "A promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homes",considerada como cualificación profesional

Esta figura profesional ten como función xeral a detección e visibilización de situacións de desigualdade,

09/09 Venres Biblioteca de Mulleres

A Biblioteca de Mulleres é unha biblioteca especializada creada en 1985 por Marisa Mediavilla Ferreiros, feminista, bibliotecaria e documentalista.

20/09 Martes O Instituto da Muller fomenta a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes a través de formación presencial e "on-line"

Entre outras novidades, a edición 2011 incorpora cursos sobre cinema, violencia de xénero e trata de seres humanos con fins de explotación sexual, así como atención a mulleres inmigrantes