12/01 Xoves Programa Innovatia 8.3

O Instituto da Muller e a Universidade de Santiago de Compostela asinaron, o pasado mes de outubro, un Convenio de colaboración para desenvolver, durante os anos 2011 e 2012

12/01 Xoves A igualdade de xénero determina o desenvolvemento económico

O pasado 30 de novembro fíxose público o “Informe sobre o desenvolvemento mundial 2012: Igualdade de xénero e desenvolvemento”

20/01 Venres Que é a coeducación?

A coeducación é un estilo educativo, un proceso de transformación social que apunta a unha convivencia entre os sexos afastada da opresión mutua e tendente a unha relación de xustiza e respecto.