O Instituto da Muller e a Universidade de Santiago de Compostela asinaron, o pasado mes de outubro, un Convenio de colaboración para desenvolver, durante os anos 2011 e 2012

O programa INNOVATIA 8.3, un proxecto dirixido a fomentar o espírito emprendedor das licenciadas universitarias e a apoiar a posta en marcha de proxectos empresariais ligados a empresas spin-off.

O proxecto INNOVATIA 8.3 ten como principal obxectivo constituír un marco para dar impulso e apoio ao emprendimiento feminino universitario. Constará dunha serie de fases que van desde a difusión da cultura emprendedora á localización do interese por emprender entre a comunidade universitaria, pasando polas ferramentas que impulsen esta actitude emprendedora e lévena a materializar nun plan de empresa, para posteriormente chegar a converterse nunha realidade empresarial que xere emprego de alto valor engadido para as mulleres universitarias.

Igualmente, o desenvolvemento deste proxecto axudará á formación, captación e fidelización de talento, e chegará a crear un selo de calidade empresarial, ligado a empresas de spin-off universitarias, e relacionado coa creación, consolidación, internacionalización ou asociación de empresas xurdidas das universidades.

O proxecto INNOVATIA 8.3 desenvolverá, debaterá e analizará tamén os procedementos e metodoloxías de traballo dos programas de creación de empresas universitarias para incrementar o número de vocacións empresariais femininas, dun modo acorde coas cotas de participación das mulleres partindo do claro exemplo da Universidade de Santiago de Compostela. Entre as actividades enmarcadas no Convenio para o ano 2011, atópase a organización dunha Xornada de traballo e difusión que se celebrará o próximo 16 de decembro en Santiago de Compostela.

O obxectivo, construír un marco para dar impulso e apoio ao emprendimiento feminino universitario.