A Concellería de Igualdade de Narón presenta un Protocolo de Actuación ante casos de violencia de xénero

A Concelleira de Igualdade de Narón, Teresa Sabio, presentou onte en rolda de prensa o Protocolo de Actuación que tense deseñado dende o Concello de Narón para ofrecer atención multidisciplinar ás vítimas da violencia de xénero.

Este protocolo foi redactado pola psicóloga municipal Mª del Carmen López Díaz, e pretende abordar a problemática da violencia contra as mulleres dende unha visión multidisciplinar, atendendo a tódolos ámbitos da vida das mulleres: económico, social, psicolóxico, laboral, educativo, de saúde, etc..

Así o indicou a Concelleira de Igualdade de Narón, Teresa Sabio, quen explicou que dende o Concello “levarase a cabo esta atención multidisciplinar, ofrecendo información e atención psicolóxica e social ás vítimas, reclamando os seus dereitos coma muller, apoiando na educación á unidade familiar, a formación preventiva nos valores de igualdade dirixida ó desenvolvemento persoal das mulleres e á adquisición de habilidades  na resolución non violenta de conflictos, e o apoio á formación e inserción laboral e á procura de emprego”.

Ata o de agora, dende o Concello de Narón xa se ofrecía unha atención integral ás vítimas da violencia de xénero, pero agora actuarase tamén de xeito coordinado co Centro de Saude, coa Policía Local, co Xulgado, cos abogados/as do Turno de Oficio, etc… Esta actuación se realizará en tres niveis diferenciados:

  1. Nivel de emerxencia: prodúcese no momento no que a muller está recibindo o maltrato. Ante estas situacións, existen unha serie de teléfonos de emerxencia (policía nacional: 091, emerxencias: 112, violencia de xénero: 016) ós que as vítimas ou os seus achegados poden chamar, para denunciar a situación e solicitar axuda.
  2. Nivel de urxencia: comprende dende o momento no que a muller acude á Comisaría de Policía a poñer a denuncia, ata a posta en contacto co Concello, onde se lle informa dos servizos ós que pode acceder (teleasistencia, casa de acollida, asesoramento xurídico e psicolóxico, e posta en marcha do dispositivo policial se fose necesario).
  3. Nivel normalizado: a muller entra en contacto directo co persoal municipal para recibir asesoramento: orientadora laboral, psicóloga, traballadora social, etc…Nese momento redactaríase unha “ficha única” recollendo a información sobre o caso de violencia de xénero do que fose vítima a muller, para poder ofrecerlle esa atención integral.