A Concellería de Igualdade organiza un obradoiro para rapazas de etnia xitana

A Concellería de Igualdade de Narón, dirixida pola edil Teresa Sabio, ven de organizar un Obradoiro de educación afectivo-sexual, enmarcado dentro do II Plan de Igualdade do Concello de Narón.

As destinatarias do mesmo son 20 rapazas de etnia xitana, e se celebrará os días 4 e 6 de xuño (en horario de 10:00 a 12:00 horas) na Casa de A Mocidade, en A Gándara.

O prazo de matrícula está xa aberto, e as prazas se asignarán por orde de inscrición, que deberá formalizarse no Rexistro Xeral do Concello.

Este obradoiro, dirixido a adolescentes de etnia xitana, inclúe referencias a temas de orientación sexual e relacións de parella igualitarias. O contido que se impartirá é o seguinte:

  • A promoción dunha visión da sexualidade en termos de igualdade e corresponsabilidade entre homes e mulleres, con especial atención á prevención da violencia de xénero, agresións e abusos sexuais.
  • O recoñecemento e a aceptación da diversidade sexual.
  • O desenvolvemento armónico da sexualidade acorde coas características das persoas novas.
  • A prevención das enfermidades e infeccións de transmisión sexual, especialmente a prevención do VIH.
  • A prevención de embarazos non desexados no marco dunha sexualidade responsable