II PLAN MUNICIPAL DE IGUALDADE

  • Igualdade por medio da educación. Contidos: competencias básicas en comunicación lingüística, matemáticas, coñecemento e interacción co mundo físico, tratamento da información e competencia dixital, competencia cultural e artística, aprender a aprender, social e cívica e sentido da iniciativa.
  • Confección. Contidos: a máquina de coser, uso da máquina de coser, coidado e aproveitamento de materiais, confección de patróns, técnicas de costura e patronaxe, cortado de pezas de roupa, mangas, pescozos e petos, hilvanar, probas de pezas, remates a man, prenachado, bordado a man e pachtwork e punto iugoslavo e niño de abella.
  • Organización e xestión familiar. Contidos: xestión económica, alimentación, xestión do tempo, organización do traballo e desenvolvemento de roles familiares.


Cursos

Curso / Grupo

Días

Horario

Igualdade por medio da educación

(Na Casa da Mocidade da Gándara)

1 / (25 persoas)

Luns, mércores e xoves

Tarde.

16:30 a 19:30

Confección.

(No Centro Municipal de Formación)

1 / (25 persoas)

De luns a venres

Mañá:

9:30 a 12:30

Organización e xestión familiar.

(No colexio de San Mateo)

1 / (25 persoas)

Martes e xoves

Mañá:

9:30 a 12:30

Organización e xestión familiar.

(Na Casa da Mocidade da Gándara)

1 / (25 persoas)

Luns, mércores e venres

Mañá:

9:30 a 12:30

 

Destinatarias: Mulleres desempregadas de Narón, maiores de 18 anos.
Presentación de instancias: Solicitude + fotocopia do D.N.I.
Lugar de presentación de solicitudes: Rexistro Xeral do Concello de Narón, de 08:30 a 13:30 h.
Formulario de solicitude: Dispoñible no Rexistro Xeral.
Prazo de solicitude: Dende o 26 ata o 30 de xaneiro.
Selección das alumnas: Por rigorosa orde de inscrición.

Avisarase por teléfono do día do comezo do curso.

  • Mais información: Servizo Sociocomunitario 981337700 ext. 1113 e 1115