02/04 Xoves Recursos da acción colectiva En Negro contra as violencias

Sensibilización da cidadanía sobre a prevención da violencia de xénero.