\n

O Concello tramita as solicitudes do programa de comedor “Xantar na casa”,