\n

O Concello insta á Xunta para a posta en marcha dun Plan de Emprego para as mulleres