\n

Inagurado na praza da Gándara do municipio de Narón o Monumento á Muller