\n

" Elas teñen que mandar na cama" para evitar a SIDA en Africa