O Concello de narón traballa en diversas áreas para sensibilizar á cidadanía de Narón sobre a Igualdade. Están son as principais:

  • Coeducación
  • Violencia contra as mulleres
  • Conciliación e corresponsabilidade
  • Participación social
  • Promoción da saúde
  • Atención á diversidade