Atención a diversidade

RECURSO "Taller de cultura básica para mulleres"

DESCRICIÓN

Método de educación activo-participativo a través de sesións de traballo titorizadas por unha mestra experta en educación de adultos.

OBXECTIVOS

  • Ampliar o nivel cultural
  • Aprender a traballar en grupo
  • Mellorar a autoestima

LUGAR DE UTILIZACIÓN: Casa da Mocidade. Polígono da Gándara. Narón.

IDADE DE REFERENCIA: Maiores de 18 anos.

GRUPOS MÁXIMOS:
20 persoas.

DATAS: de outubro a xuño.

SOLICITUDE INSCRICIÓN: No Rexistro Xeral do Concello en formulario oficial.

PRAZO: Mes de setembro.

RECURSO"Obradoiro de organización e xestión familiar"

DESCRICIÓN

Ecuación social, acción formativa de organización e xestión familiar e doméstica.

OBXECTIVOS

Dotar de habelencias persoais para unha mellor organización de grupo familiar, e para o crecemento persoal e formación individual

LUGAR DE UTILIZACIÓN: Centro Municipal  de Formación. Parcela 113 do Polígono da Gándara, Narón  .

IDADE DE REFERENCIA: 18- 55 anos (a selección realizarase directamente por criterios establecidos no Servizo Sociocomunitario)

GRUPOS MÁXIMOS: 20 persoas.

DATAS: outubro-maio.

SOLICITUDE INSCRICIÓN: No Rexistro Xeral do Concello en formulario oficial.