Promoción da Saúde

Gozar de saúde esixe que poñamos algo da nosa parte en todos os ámbitos da nosa vida.Debemos aprender a coidarnos dende mozas e mozos para así disfrutar do noso tempo libre dunha maneira saudable e beneficiarnos da nosa boa saúde.

Ademais dunha alimentación saudable baseada nunha dieta equilibrada, tamén é necesario practicar unha sexualidade sá e un ocio libre de drogas.


Nesta sección atoparás diferentes recursos e informacións de interese para asesorarte e poñerte a punto no camiño da saúde.

No noso Concello atopará tres centros de saúde:

 • Centro de Saúde de Narón. Rúa Vintecinco de Xullo, S/N. Teléfono 981385860
 • Centro de Saúde do Val. Rúa Vilacornelle, S/N. Teléfono 981363166
 • Centro de  Saúde de Pedroso. Rúa A  Torre, S/N. 981368449

SEXUALIDADE

A forma de vivir a sexualidade vai influir na túa saúde e a das/dos demais, polo tanto se decides ter prácticas sexuais é bo que te asesores e orientes para vivir unha sexualidade responsable na que poidas decidir por ti mesma/o sobre as túas condutas dunha maneira sá.

 • A nivel municipal

O Concello de Narón organiza todos os anos obradoiros de educación afectivo sexual en colaboración cos  centros educativos para que poidas ter información de primeira man de profesionais e expertos sobre o tema. Aproveita eses obradoiros e pregunta as túas dúbidas.

No I.E.S As Telleiras existe unha oficina de asesoramento afectivo sexual para mozas e mozos coma ti que poden informarse e solucionar as súas dúbidas todos os martes no 1º recreo (10:10 a 10:30)

Tamén na oficina de información xuvenil podes asesorarte en materia de sexualidade e ter información das diferentes campañas informativas promovidas por diferentes órganos públicos.

 • A nivel autonómico

A rede de centros QUÉROTE constitúe unha rede de centros de asesoramento afectivo-sexual que teñen por misión promover a saúde sexual impulsando servizos asistenciais, de asesoramento e de carácter informativo no tocante a actitudes afectivas, cognitivas e condutuais. Estes servizos son gratuítos e poderás consultar as túas dúbidas por correo electrónico, teléfono ou de maneira presencial.

 1. As túas consultas teléfonicas podes realizalas no teléfono 902 141 617
 2. As túas consultas online podes facelas na seguinte ligazón
 3. E tamén te podes poñer en contacto co Centro a través do correo info@querote.org

O centro Quérote máis próximo a Narón está no concello de Ferrol no seguinte enderezo:

Centro de Asesoramento Afectivo-Sexual de Ferrol
Rúa Santa Comba, 61
15404 Ferrol
Teléfono: 981 317 027

Os centros de planificación familiar proporcionan servizos xerais sobre anticoncepción, saúde afectivo-sexual, interrupción voluntaria da xestación, relacións de parella, píldora postcoital, problemas de esterilidade, etc. Poden acceder a eless todas as persoas que residen no concello ou concellos próximos.

O centro centro de planificación familiar máis próximo está no seguinte enderezo:

Centro de Saúde Fontenla-Maristany
Praza de España 19. 15403 Ferrol, A Coruña
Teléfono: 981 33 66 36

 • Outros centros

O Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad ten como obxectivo ofrecer información, orientación e asesoramento a través de consultas realizadas sobre temas relacionados coa sexualidade, co fin último de evitar condutas de risco. Ofrecen información e asesoramento sobre aticonceptivos, ETS, anticoncepción de emerxenci... As consultas telefónicas son anónimas e confidenciais.

Horario de atención telefónica: podes chamar dende calquera punto de Galicia ao 881 91 68 69, de luns a vernes de 10 a 14 horas (para mozas e mozos galegos), e as fins de semana (dende calquera punto do Estado) ao 608 10 23 13, de 10 a 22 horas.
Correo electrónico: centroxove@yahoo.es

O Centro Xove de Saúde Sexual e Anticoncepción "ALECRÍN" é un centro de atención específico á mocidade que ten como finalidade atender as necesidades e demandas en relación coa saúde afectiva e sexual.

Está na rúa Lugo, 2, 1º (esquina Dr. Cadoval). 36201-VIGO. Teléfono 986 44 32 43

O Colectivo Gai de Compostela está na rúa Entremuros, 16, baixo. Santiago de Compostela. Teléfono 660 94 34 47. Correo electrónico: gaicompos@hotmail.com

O BO.GA. Colectivo de Lesbianas de Galicia encontraralo no apartado de correos 2169. Teléfono 666 68 11 12 e correo electrónico: lesbicompos@hotmail.com

ACTIVIDADE FÍSICA

O exercicio é un complemento esencial da dieta saudable para promover a saúde. De feito, unha das causas da obesidade é o sedentarismo. Se unha alimentación xa de seu excesiva en calorías, non vai acompañada dun exercicio físico que axude a consumilas, transformarase en graxas que provocarán sobrepeso e problemas de saúde.

A Organización Mundial da Saúde (OMS) fai fincapé en que a alimentación e a actividade física inflúen na saúde xa sexa de xeito combinado, ou cada unha por separado. Así mesmo recomenda que se practique exercicio de forma regular e a calquera idade, porque nunca é tarde para empezar a facer actividade física.

É importante que cada un elixa aquela actividade que máis se poida adaptar ás súas preferencias e características individuais, aínda que un consello de carácter xeral podería ser realizar 30 minutos de exercicio moderado, como camiñar a paso lixeiro todos e cada un dos días da semana.

Na seguinte ligazón encontrarás información da oferta deportiva do Padroado de deportes do Concello de Narón.

DROGODEPENDENCIAS

Á hora de informarse sobre o mundo das drogas, podemos facelo de moitos xeitos pero sempre debe facerse da man dun profesional que saiba proporcionarnos o asesoramento necesario para tomar decisións intelixentes ante calquera desafío que se nos presente.

Nestas páxinas atoparás información de espazos de interese que che poden axudar á hora de informarte sobre a túa saúde ante as drogas.

A NIVEL MUNICIPAL

Estanse realizando en colaboración cos centros educativos de Narón, obradoiros de educación para a saúde nos que se aborda a prevención de drogodependencias e o Concello de Narón conta cun Servizo Sociocomunitario (1ª planta do concello) onde diversos profesionais, educadores, traballadores sociais, pedagogos..) poden informarte das dúbidas que poidas ter e daqueles centros especializados onde asesorarte.

A NIVEL AUTONÓMICO

Existe unha rede de centros de drogodependencias dependentes do SERGAS, dirixidos a realizar actividades de prevención e a proporcionar tratamento das dependencias nas súas fases de desintoxicación, deshabituación e integración social.

Unidades de atención ao drogodependente na provincia da Coruña.

Máis información en www.sergas.es

A NIVEL ESTATAL

Son moitas as campañas de prevención de drogodependencias realizadas dende o Ministerio de Sanidade. Bótalle un ollo a esta ligazón e saca as túas propias conclusións. 

Outras páxinas de interese

Plan Nacional sobre Drogas (Ministerio de Sanidade)

Ministerio de Sanidade que ofrece información sobre prevención do consumo de alcohol en mozos e as diferentes campañas informativas levadas a cabo.

Energy Control información sobre drogas e riscos

Metrópoli información sobre drogas

NUTRICIÓN

Unha boa alimentación vai repercutir de xeito salientable no noso organismo e polo tanto debemos aprender a comer dun xeito san para que o noso corpo non sufra posibles trastornos e podamos ter unha mellor calidade de vida.

A adolescencia é unha época na que se configuran e asentan moitos comportamentos futuros. Por iso, na adolescencia deben adoptarse hábitos que favorezan o gozo dunha vida coa mellor saúde na idade adulta.

A NIVEL MUNICIPAL

Estase traballando coa comunidade educativa e coas familias por medio dos talleres de alimentación saudable nos que podemos aprender a confeccionar menús saudables, a previr trastornos alimenticios e diferentes consellos proporcionados por profesionais que nos poden servir de gran axuda.

Programa "Concello Saudable": actividades que tratan de promover hábitos saudables na poboación. Abarcan diferentes accións de educación para a saúde para traballar nos máis diversos ámbitos.

Máis información: Servizo Sociocomunitario (Concello de Narón. Praza de Galicia nº1). Tlf: 981337700

A NIVEL AUTONÓMICO

A Consellería de Sanidade a través da su web de espazo saudable ofrece diferentes documentos e información sobre educación para a saúde: seguridade alimentaria, sanidade ambiental, estilos de vida saudables, condutas de risco para a saúde na mocidade, etc.

Máis información: www.sergas.es

A NIVEL ESTATAL

O Ministerio de Sanidade realiza diferentes accións e campañas que inciden no consumo de produtos alimenticios saudables.Nestas ligazóns encontrarás información de interese:

Axencia Española de Seguridade alimentaria e alimentación A Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Alimentación (AESAN) é a institución clave no noso país para calquera asunto relacionado coa alimentación e a seguridade dos alimentos.

É un organismo autónomo adscrito ao Ministerio de Sanidade e Consumo e a súa misión consiste en protexer e promover a saúde pública, contribuíndo a que os alimentos destinados ao consumo humano sexan seguros e garantindo a súa calidade nutricional.

Organización mundial da Saúde

TRASTORNOS ALIMENTICIOS

Os trastornos nos comportamentos alimentarios, entre os que se inclúen a anorexia e a bulimia, constitúen un problema para a saúde, que xera preocupación na sociedade e nas administracións sanitarias.

Isto xustifica as actuacións que o Ministerio de Sanidade e Consumo están desenvolvendo e que responden tamén a iniciativas parlamentarias aprobadas no Congreso dos Deputados e no Senado.

Son alteracións graves do comportamento alimentario nos que ademais aparecen: alteracións na percepción da forma e imaxe corporal, influencia excesiva do peso e da silueta na autoevaluación e unha alteración na percepción do peso.

Existen varios tipos de TCA, os máis coñecidos son:

  • Anorexia Nerviosa. É un trastorno grave no que aparece un desexo irrefreable e intenso de adelgazar, medo a engordar e un rexeitamento a manter un peso corporal igual ou por riba de límites saudables.
  • Bulimia Nerviosa. É outro trastorno grave no que se dan dous compoñentes principais: por unha banda episodios de inxestión voraz de alimentos, que son vividos pola persoa que os sofre con angustia e como unha perda total de control sobre os propios impulsos. Por outra banda, aparecen condutas compensatorias inapropiadas e prexudiciais para a saúde, que se levan a cabo por crer que impiden gañar peso.

A anorexia e a bulimia son trastornos graves nos que non só aparecen o medo á gordura e os desexos de estar máis delgado, tamén se dan outras características como non gustarse a si mesmo e non aceptarse, illarse dos amigos e da familia e sufrir moitas consecuencias físicas perigosas para a saúde, entre outras.

Ademais, na actualidade están aparecendo tamén formas atípicas de desordes alimentarios que, sen cumprir os criterios de anorexia e bulimia, son igualmente moi perigosos e poden ser o paso previo para desenvolver un trastorno de alimentación.

As causas tanto da anorexia como da bulimia son múltiples e moi variadas e normalmente é difícil identificar en cada caso que foi o que precipitou o trastorno.

Máis información
Axencia española de seguridade alimentaria e alimentación

Asociación bulimia e anorexia da Coruña
Oficinas centrais da Asociación de anorexia e bulimia da Coruña
R/ Rubine nº 6-4º Iz
15004- A Coruña
Tel/ Fax: 981 160462
Correo electrónico: ASABAC@terra.es


Centro de día
ABAC-Fundación Doctor Vidal Ríos
Canceliña 1, baixo
15011 A Coruña
Tel.: 981 239 141
Fax: 981 237 578

Horarios de información: de 17:00h. a 20:00h.
Teléfono de urxencias: 618 331 096

Asociación de anorexia e de bulimia de Galicia
Urbanización A Cepeira. Rúa de Muros 72, A. Roxos-Villestro. Santiago de Compostela.
Teléfonos: 637087977/637087999/637087489
Correo electrónico: info@abagal.org