O Concello de narón desenvolve diversas campañas de sensibilización ao longo do ano en relación coa Igualdade están son as principais:

  • 8 de marzo
  • Violencia de xénero
  • Facianas