Os servizos especializados con que conta o Concello de narón son:

  • Asesoramento xurídico
  • Asesoramento social
  • Asesoramento psicolóxico
  • Inserción laboral