Asesoramento Psicolóxico

Trátase dun servizo que funciona como un recurso terapéutico que abre vías de recuperación a aquelas mulleres e familiares dependentes que sufriran violencia de xénero. Axúdalles a afrontar a situación que viviron.

OBXECTIVOS

  • Fomento da autoestima.
  • Desenvolver habilidades que favorezan a súa autonomía.

LUGAR DE UTILIZACIÓN

Servizo Sociocomunitario Telefono: 981 33 77 00 ext.1108